Velkommen til Norsk Leonberger Klubb

Klubben jobber bl.a for å fremme utviklingen av leonbergeren som rase. Klubben er tilsluttet NKK og Den Internasjonale Leonberger Union. Klubben har pr. i dag i underkant av 400 medlemmer

Har du en historie på lur?
Leo-nytt trenger stadig innhold til bladet. Historien kan være glad, trist, informativ, hverdagslig, faglig, ja, i det hele tatt noe du tror andre også kunne syntes var kjekt å lese om.
Redaktøren setter stor pris på litt hjelp til å få til et godt Leo-nytt til glede for oss alle.
Stoff og bilder kan sendes til leonytt@leonberger.no

Vi mangler regionkontakter i flere fylker
Vi håper at det er noen som kunne tenke seg å være regionkontakt i de områdene der det mangler.
Hvis du synes dette høres interssant ut eller har spørsmål så er det bare å sende en mail til styret@leonberger.no

Velkommen til Norsk Leonberger klubb