LEONYTT- julenummer ?

Redaksjonen er i full gang med neste nummer.
Vi vil gjerne ha et flott og innholdsrikt blad, og oppfordrer medlemmene til å sende inn en lite historie og bilde.

Kanskje har du fått din første leonberger dette året, og vil dele din erfaring?

Send så fort som mulig til:
leonytt@leonberger.no
mosby@online.no