TRØNDER SPESIALEN 2018

NORSK LEONBERGER KLUBB

Inviterer til spesialutstilling med valpeshow på Levanger Hundeklubb sine lokaler/bane på Rinnleiret Verdal/Levanger.
I år har Trønder spesialen 20 års jubileum!

Lørdag 30. juni 2018

Dommer: John S. Berg, Sverige
NKK avholder sin utstilling på Leangen Travbane på søndag med dommer: Mette E M Tufte, Norge

Påmeldings og betalingsfrist: 11. juni 2018

Påmelding elektronisk NKK`S (Min side): www.nkk.no

Påmeldingsavgift:
Voksen kr 375,-
Veteran kr 375,-
Valp kr 200,-

Rabatt 50 % f.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier (gjelder ikke valper)
Betaling må være registrert senest 10 dager før utstillingen.
Ved for sen betaling tilkommer 50% avgift.

På giroen må det påføres følgende:
Utstillingssted, dato, hundens reg.nr, navn og klasse

Påmeldingsadresse:
NLBK v/ Randi Johansen
Lynumveien 58
7620 Skogn
Mobil: 99 03 07 51
E-mail: randjoh@online.no
NLBK’s utstillingskonto: 1602 45 18454

Det blir kaffesalg og loddsalg.

Spørsmål vedr. utstillingen, overnatting eller andre ting kontakt:
Randi Johansen tlf : 990 30 751 e-post: randjoh@online.no
Hilde Hallan tlf: 954 26 006 e-post: sveinung.hallan@ntebb.no
May Holmli tlf 951 68 240 e-post: may.holmli@gmail.com

Evenemang på Facebook:
https://www.facebook.com/events/169888363675003/

VELKOMMEN

Innkalling til årsmøte i NLBK

02.06.2018 Kl. 17.00 hos Nina Lillelien, Severins Kjærs vei 30, 3117 Tønsberg.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 •     Valg av to referenter
 •     Valg av tellekorps
 •     Valg av to til å underskrive protokollen
 1. Årsberetning fra styret
 2. Årsberetning fra avls-rådet

5. Regnskap 2017. Regnskap blir lagt frem på møte med revisorberetning.

6. Budsjett 2018

 1. Planer og drift for neste periode 2018/2019
 2. Saker fra styret:

a) Endringer i lovmalen for NLBK, oppdatering av lover   etter ny lovmal fra NKK.

b) Foreslår at klubben søker NKK om å få tilbake den gamle cert-regelen. Gjeldende fra 1.1.2018

En hund kan ta imot cert, uavhengig av hvor mange denne har fra før.

Hunden trenger 2 små og 1 NKK cert, fra 3 forskjellige dommere for å bli champion. 1 cert må være tatt etter at hunden har passert 2 år.

c) Opprette lokal avdeling Øst og Sør.

9. Valg 2018

Leder:            Per Kristian Andersen 2år
Nestleder:      Tone Mosby       ikke på valg
Kasserer:        Nina Lillelien  ikke på valg
Sekretær:        Mona Aaseng     2 år
Styremedlem:  Gudrun A Sjuresen   ikke på valg
Styremedlem:  Christina Johnsen     ikke på valg
Varamedlem:   Jorunn Hallenstvedt-Nilsen
Varamedlem:   Mona Alfredsen

Valgkomite:

 • Kjersti Engevik
 • Frank Johnsen
 • Astrid Kristensen

Årsmøte 2018 Innkalling
Årsberetning Avlsrådet 2017
Årsberetning 2017
Planer og drift 2018 og 2019
Lover for Norsk Leonberger klubb
Budsjett 2018

Nord Norge Spesialen den 16.juni 2018 i Tromsø

See bottom half for English version

Norsk Leonberger Klubb avdeling Nord Norge inviterer til

Nord Norge Spesialen den 16.juni 2018 i Tromsø.

Utstillingen arrangeres sammen med Norsk Newfoundlandshundklubb Troms.

Denne helga er det mulig å stille på 3 utstillinger på samme sted.

NLBK og Tromsø Hundeklubb på lørdag og NKK på søndag.

Vi avholder utstillinga etter at Tromsø Hundeklubbs finaler er ferdige på lørdag ( ca. kl. 16.00)

Sted: Mandelasletta ved Tromsdalen Camping.

Dommer: Saija Juutilainen (Finland)

Påmeldingsavgift:

 • Voksen kr 375.-
 • Veteraner kr 375.-
 • Valper kr 200.-

Rabatt 50 % fra og med tredje påmeldte hund med samme registrerte eier. (Gjelder ikke valper)

Elektronisk påmelding innen 28. mai 2018 på nkk.no (min side)

Ved manuell innbetaling til kontonr: 1602 45 18454 må giroen påføres følgende:
Utstillingssted, dato, hundens reg.nr, navn og klasse.

 

Ved spørsmål angående utstillingen kontakt:

Toril Jakobsen, tlf: 911 92 530, e-post: slottvikas@hotmail.com

Tonje Dalgeir, tlf: 906 46 207, e-post: tonjelj@gmail.com

 

Påmeldingsadresse:

Toril Jakobsen, Vinkelveien 33, 8500 Narvik

tlf: 911 92 530, e-post: slottvikas@hotmail.com

 

Velkommen til en hyggelig utstillingshelg i Tromsø!

English version:

Norwegian Leonberger Club department Northern Norway invites to
Nord Norge Spesialen on the 16th of June 2018 in Tromsø.

Exhibition is organized with the Norwegian Newfoundland Dog Club Troms.
This weekend it is possible to attend at three exhibitions at the same location.
NLBK and Tromsø Dog Club on Saturday and NKK (International) on Sunday.

We host the exhibition after Tromsø Hundeklubbs finals are finished on Saturday.

Location: Mandelasletta near Tromsdalen Camping.

Accommodation in Tromsø: http://www.visittromso.no/en/

Judge: Saija Juutilainen (Finland)

Registration fee: Electronic / Manual
Adult: NKr 375,-
Veterans: NKr 375,-
Puppies: NKr 200 –
Discount 50% from the third registered dog with the same registered owner.
(Does not apply to puppies)
Registration deadline: May 28. 2018

With manual payments to bank account 1602 45 18454 apply the following to the giro:
Exhibition place, date, dog reg.nr, name and class.

For questions regarding the exhibition please contact:

Toril Jakobsen, tel: +47 911 92530, E-mail: slottvikas@hotmail.com

Tonje Dalgeir, tel: +47 906 46 207, E-mail:tonjelj@gmail.com

Contact entries:

Toril Jakobsen, Vinkelveien 33, 8500 Narvik
tel: +47 911 92530, E-mail: slottvikas@hotmail.com

Welcome to a nice show weekend in Tromsø.