Klubbinfo

På denne siden og undersidene finner du informasjon om klubben. Vedtekter, retningslinjer og informasjon. Er det noe du lurer på er det bare å sende en henvendelse til styret eller web ansvarlig.
Medlemskapet i NLBK følger kalenderåret uansett når på året du melder deg inn. Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår!

Halv kontingent fra 1. september.
Du kan enkelt melde deg inn ved å gå til NKK’s medlemsside.
Som medlem får du bladet Hundesport 4 ganger pr. år, Leonberger- nytt kommer ut 3 ganger pr. år.

Styre og stell

VERV NAVN KONTAKTINFO
Leder : Mona Aaseng styret(at)leonberger.no
Nestleder: Gudrun Andersen Sjursen styret(at)leonberger.no
Kasserer: Nina Lillelien styret(at)leonberger.no
Sekretær: Tone Mosby styret(at)leonberger.no
Styremedlem: Christina Johnsen styret(at)leonberger.no
Styremedlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Revisor
Vararevisor
Avlsrådsleder: Tove Anita Stormoen avl(at)leonberger.no
Valpeformidler: Laila Kleveland avl(at)leonberger.no
LeoNytt
Redaktør:
Tone Mosby leonytt(at)leonberger.no
Internettsider: Paola Maggi post(at)leonberger.no
Utstillingsresultater: Gudrun Andersen Sjursen
Nina Lillelien
utstilling(at)leonberger.no
Valgkomite leder Kjersti Engevik valg(at)leonberger.no
Valgkomite Odd H Johnsen
Astrid Kristensen
Medlemsansvarlig Lene Follestad Gjessing medlem(at)leonberger.no
Utenlandsanvarlig Tone Mosby

Velkommen til Norsk Leonberger klubb