Klubbinfo

På denne siden og undersidene finner du informasjon om klubben. Vedtekter, retningslinjer og informasjon. Er det noe du lurer på er det bare å sende en henvendelse til styret eller web ansvarlig.
Medlemskapet i NLBK følger kalenderåret uansett når på året du melder deg inn. Betalingen og innmeldingen gjelder derfor kun for inneværende kalenderår!

Halv kontingent fra 1. september.
Du kan enkelt melde deg inn ved å gå til NKK’s medlemsside.
Som medlem får du bladet Hundesport 4 ganger pr. år, Leonberger- nytt kommer ut 3 ganger pr. år.

Styre og stell

VERV NAVN KONTAKTINFO
Leder : Per Kr Andersen styret(at)leonberger.no
Nestleder: Tone Mosby styret(at)leonberger.no
Kasserer: Nina Lillelien styret(at)leonberger.no
Sekretær: Mona Aaseng styret(at)leonberger.no
Styremedlem: Christina Johnsen styret(at)leonberger.no
Styremedlem: Gudrun Andersen Sjursen  styret(at)leonberger.no
Varamedlem: Jorunn Hallenstvedt-Nilsen  styret(at)leonberger.no
Varamedlem: Mona Alfredsen   styret(at)leonberger.no
Revisor Bjørn Sjøvold
Vararevisor Frank Johnsen
Avlsrådsleder: Tove Anita Stormoen avl(at)leonberger.no
Valpeformidler: Laila Kleveland avl(at)leonberger.no
LeoNytt
Redaktør:
Tone Mosby leonytt(at)leonberger.no
Internettsider: Cecilia Lundqvist post(at)leonberger.no
Utstillingsresultater: Gudrun Andersen Sjursen
Nina Lillelien
utstilling(at)leonberger.no
Valgkomite leder Kjersti Engevik valg(at)leonberger.no
Valgkomite Odd H Johnsen
Astrid Kristensen
Medlemsansvarlig Lene Follestad Gjessing medlem(at)leonberger.no
Utenlandsanvarlig Tone Mosby

Velkommen til Norsk Leonberger klubb