ØSTLANDS SPESIALEN 2017

NORSK LEONBERGER KLUBB

Inviterer til spesialutstilling med valpeshow på Ekebergsletta.

Søndag 11. juni 2017

Dommer: John S. Berg, Sverige
NKK avholder sin utstilling samme sted på lørdag med dommer: Pedro Sanches Delerue, Portugal

Påmeldings og betalingfrist: 22. mai 2017

Påmelding elektronisk NKK`S (Min side): www.nkk.no

Det er i år er gratis for valper å delta på spesialene. Påmelding sendes manuelt på mail med navn og reg.nr til lenegjes@online.no

Påmeldingsavgift:
Voksen kr 375,-
Veteran kr 375,-
Valp kr 250,- (I år er det gratis å melde på valp hvis eier er medlem i NLBK. Påmelding må da gjøres manuelt).

Rabatt 50 % f.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier (gjelder ikke valper)
Betaling må være registrert senest 10 dager før utstillingen.
Ved for sen betaling tilkommer 50% avgift.

På giroen må det påføres følgende:
Utstillingssted, dato, hundens reg.nr, navn og klasse

Påmeldingsadresse:
NLBK v/ Lene Gjessing
Øvreskogen 3
3430 Spikkestad
E-post: lenegjes@online.no
NLBK’s utstillingskonto: 1602 45 18454

Ekebergsletta
Ekebergveien 99, 1178 Oslo

VELKOMMEN

Velkommen til Norsk Leonberger klubb