Valper

Valp

Om valpelisten på Leonberger.no
Paringer/valpekull som ikke er ført opp her, er enten ikke søkt om, eller ikke godkjente paringer. Det vil stå under hver kombinasjon på denne listen om denne er godkjent eller ikke

Anbefalt valpe-pris er for tiden 16.500,- kr.
Oppdretter melder valpekjøper inn i klubben, og betaler kontigenten første året.

NLBK gir ingen garanti for valpekullene på listen. Ansvaret ligger hos oppdretter/valpekjøper

Raseinformasjon
Før du bestemmer deg for å kjøpe leonberger er det lurt å sette seg inn i rasens egenskaper, fordeler og bakdeler. I vår raseinformasjon finner du litt informasjon

Oppdretterliste
Er du på jakt etter en oppdretter i nærheten av der du bor?
Alle oppdrettere som er medlem av Norsk leonberger klubb finner du på oppdretterlista.

Kjøpekontrakt/Forvertavtale
En kjøpekontrakt er en avtale mellom kjøper og selger. De fleste oppdrettere bruker NKK’s standard avtale med eller uten tilleggspunkt. Avtalen er NLBK uvedkommen. Som kjøper må du være obs på at selgers tilleggspunkt skal være innenfor rimelighetens grenser. Er du i tvil, ta kontakt med styret eller NKK før du skriver under. Du skal leve med denne avtalen i hele hundens levetid. Seriøse oppdrettere vil informere deg om tilleggspunktene i god tid før levering av valp.

Inngår du forvertavtale må du også der tenke på at avtalen skal være å leve med for både oppdretter og forvert. Det er stor variasjon på forvertavtalene. Sjekk gjerne rundt hos forskjellige oppdrettere om du er i tvil.

Valpelisten:

 • Kennel Mamili’s
  Liv Gade
  Reveåsveien 5 3222 Sandefjord
  Mobil: 917 56 740
  E-mail: mamilis(a)sandefjordbredband.net
  Hjemmeside/Homepage
  Tispe: Ann’s Lion Black Diamond
  Hannhund: Slottblommans Chibs Of Samcro
  Parret: 14.8.17
  Fødsel : 12.10.17
  Tisper: 4
  Hanner: 6
  Leveringsklare: uke 49

Velkommen til Norsk Leonberger klubb