Valper

Valp

Om valpelisten på Leonberger.no
Paringer/valpekull som ikke er ført opp her, er enten ikke søkt om, eller ikke godkjente paringer. Det vil stå under hver kombinasjon på denne listen om denne er godkjent eller ikke

Anbefalt valpe-pris er for tiden 15.000,- kr.

NLBK gir ingen garanti for valpekullene på listen. Ansvaret ligger hos oppdretter/valpekjøper

Raseinformasjon
Før du bestemmer deg for å kjøpe leonberger er det lurt å sette seg inn i rasens egenskaper, fordeler og bakdeler. I vår raseinformasjon finner du litt informasjon

Oppdretterliste
Er du på jakt etter en oppdretter i nærheten av der du bor?
Alle oppdrettere som er medlem av Norsk leonberger klubb finner du på oppdretterlista.

Kjøpekontrakt/Forvertavtale
En kjøpekontrakt er en avtale mellom kjøper og selger. De fleste oppdrettere bruker NKK’s standard avtale med eller uten tilleggspunkt. Avtalen er NLBK uvedkommen. Som kjøper må du være obs på at selgers tilleggspunkt skal være innenfor rimelighetens grenser. Er du i tvil, ta kontakt med styret eller NKK før du skriver under. Du skal leve med denne avtalen i hele hundens levetid. Seriøse oppdrettere vil informere deg om tilleggspunktene i god tid før levering av valp.

Inngår du forvertavtale må du også der tenke på at avtalen skal være å leve med for både oppdretter og forvert. Det er stor variasjon på forvertavtalene. Sjekk gjerne rundt hos forskjellige oppdrettere om du er i tvil.

Valpelisten:

  • Liongate
   Mona Alfredsen
   Valleveien 5 1664 Rolvsøy
   Mobil: 909 78 411
   E-mail: lion-lady(a)hotmail.com
   Tispe: Fiva’s Zantana
   Hannhund: Nero
   Født: 10.02.2017
   Leveringsklare: Ca 09.04.2017
   Tisper: 2
   Hanner: 8
  • Mamili’s
   Liv Gade
   Reveåsveien 5 3222 Sandefjord
   Mobil: 917 56 740
   E-mail: mamilis(a)sandefjordbredband.net
   Hjemmeside/Homepage
   Tispe: Mamili’s The Winner Takes It All
   Hannhund: Blekx-Farm Prince Pjotr
   Født: 1.3.17
   Leveringsklare: uke 17
   Tisper: 4
   Hanner: 3

Velkommen til Norsk Leonberger klubb