LPN

LPN
Avlsrådet oppfordrer alle til å sende inn LPN resultater til
avl@leonberger.no

Vi minner om at alle som sender inn resultat og kontonummer til oss, vil få refundert kr 300 for LPN1 test og kr 150 for LPN2 test.