REGIONKONTAKTER NORD-TRØNDELAG

Hilde og Randi vil prøve å få igang aktiviteter igjen med trønderne ☺
Har du innspill eller spørsmål, så ta kontakt.
Hilde Hallan tlf: 95 42 60 06
Randi Johansen tlf: 99 03 07 51