ÅRSMØTE 2017

Lørdag 10.juni, kl 16.00

Sted: Gamle Mossevei 81, 1420 SVARTSKOG

Forslag til kandidater til valgene: valg@leonberger.no
Forslag til saker fra medlemmene: styret@leonberger.no

Senest 5 uker før møtedato (6.5.17)

Styret