Østlands spesialen

Styret har besluttet å avlyse årets Østlandsspesial.
Dette skyldes et utrolig lavt antall påmeldte hunder. Vi kunne fint hatt et tilfredsstillende antall påmeldte, men da hadde nok en gang hunder fra kun 2-3 kenneler blitt overrepresenterte. Vi synes ikke det skalvære slik. Det er viktig å skape et positivt miljø rundt spesialene, og her har alle oppdrettere et ansvar for å bidra. Så lenge en ønsker å bruke valpeformidlingen, og andre tjenester klubben kan bidra med, burde det være en selvfølge at oppdrettere motiverer sine valpekjøpere til å delta på spesialene. På denne måten kan spesialene bli viktige, sosiale og hyggelige treffpunkt for leonbergereiere. På bakgrunn av lave påmeldingsntall på spesialene fremmer styret forslag om at antall spesialer reduseres fr 2019. Vårt håp er da at vi kan samles, med et stort antall påmeldte hunder, til hyggelige spesialer i fremtiden.