Endring av møtetidspunkt.

Vi har bestemt oss for å fremskynde årsmøte 10.6. fra kl 16.00 til kl 11.30

Dette fordi leonberger har frammøte på Ekeberg allerede kl 9.00.