Nord Norge Spesialen den 16.juni 2018 i Tromsø

See bottom half for English version

Norsk Leonberger Klubb avdeling Nord Norge inviterer til

Nord Norge Spesialen den 16.juni 2018 i Tromsø.

Utstillingen arrangeres sammen med Norsk Newfoundlandshundklubb Troms.

Denne helga er det mulig å stille på 3 utstillinger på samme sted.

NLBK og Tromsø Hundeklubb på lørdag og NKK på søndag.

Vi avholder utstillinga etter at Tromsø Hundeklubbs finaler er ferdige på lørdag ( ca. kl. 16.00)

Sted: Mandelasletta ved Tromsdalen Camping.

Dommer: Saija Juutilainen (Finland)

Påmeldingsavgift:

  • Voksen kr 375.-
  • Veteraner kr 375.-
  • Valper kr 200.-

Rabatt 50 % fra og med tredje påmeldte hund med samme registrerte eier. (Gjelder ikke valper)

Elektronisk påmelding innen 28. mai 2018 på nkk.no (min side)

Ved manuell innbetaling til kontonr: 1602 45 18454 må giroen påføres følgende:
Utstillingssted, dato, hundens reg.nr, navn og klasse.

 

Ved spørsmål angående utstillingen kontakt:

Toril Jakobsen, tlf: 911 92 530, e-post: slottvikas@hotmail.com

Tonje Dalgeir, tlf: 906 46 207, e-post: tonjelj@gmail.com

 

Påmeldingsadresse:

Toril Jakobsen, Vinkelveien 33, 8500 Narvik

tlf: 911 92 530, e-post: slottvikas@hotmail.com

 

Velkommen til en hyggelig utstillingshelg i Tromsø!

English version:

Norwegian Leonberger Club department Northern Norway invites to
Nord Norge Spesialen on the 16th of June 2018 in Tromsø.

Exhibition is organized with the Norwegian Newfoundland Dog Club Troms.
This weekend it is possible to attend at three exhibitions at the same location.
NLBK and Tromsø Dog Club on Saturday and NKK (International) on Sunday.

We host the exhibition after Tromsø Hundeklubbs finals are finished on Saturday.

Location: Mandelasletta near Tromsdalen Camping.

Accommodation in Tromsø: http://www.visittromso.no/en/

Judge: Saija Juutilainen (Finland)

Registration fee: Electronic / Manual
Adult: NKr 375,-
Veterans: NKr 375,-
Puppies: NKr 200 –
Discount 50% from the third registered dog with the same registered owner.
(Does not apply to puppies)
Registration deadline: May 28. 2018

With manual payments to bank account 1602 45 18454 apply the following to the giro:
Exhibition place, date, dog reg.nr, name and class.

For questions regarding the exhibition please contact:

Toril Jakobsen, tel: +47 911 92530, E-mail: slottvikas@hotmail.com

Tonje Dalgeir, tel: +47 906 46 207, E-mail:tonjelj@gmail.com

Contact entries:

Toril Jakobsen, Vinkelveien 33, 8500 Narvik
tel: +47 911 92530, E-mail: slottvikas@hotmail.com

Welcome to a nice show weekend in Tromsø.