Dommer presentasjon Østlandsspesialen

DOMMER PRESENTASJON

Børge Espeland, f.61, Gift. 3 Voksne barn. Noen Golden retrievere, 1Boston Terrier og 3 Siberian Cats.

Fikk min første buundblanding i 1970. En livlig og sprek hanhund som dessverre ikke var helt omgjengelig med andre hanner. Noe som dessverre ble hans skjebne.

Med denne erfaring ønsket ikke mine foreldre å etterkomme mitt soleklare ønske om en schäferhund. Det måtte forhandles og aksepten ble til slutt en golden retriever tispe. Beskrivelsen av rasens temperament i en hundebok motsa absolutt alle mine foreldres argumenter om ikke å la meg få kjøpe en slik.

Det var stor stas når jeg i 1977 fikk min første rasehund. Livet etterpå ble aldri det samme. Medlemskap i retrieverklubben ble etablert. Dette gav mersmak. Ett fint og inkluderende miljø i retrieverklubben gjorde sitt til at det ble mange verv etter hvert. Lydighetskomite, utstillingskomite, Styremedlem og formann i avdelingen. Deretter verv i hovedklubben både i styret og i klubbens avlsråd.

Via lydighetsaktiviteten la jeg grunnlag f or å få avtjent hele min førstegangstjeneste i forsvaret ved Forvarets Hundeskole som den gang var i Drøbak. En drømmetjeneste for en lidenskapelig hundeinteressert.

Utstillingskomiteens arbeid gav mersmak på utstillingsmiljøet. Selv om det ikke var store resultater å oppnå på min egen tispe bidro hun til å vekke interessen for dette perspektivet. Å bli kjent med spesialdommere som ble invitert å fa ta del i den erfaring mange av disse hadde var utrolig spennende. Turer til England for å se på de store utstillingene der ble hyppige.

I løpet av førstegangstjenesten og i flere måneder etter dimisjon ble det utviklet ett godt vennskap med Grete Sofie og Eiving Mjærum med Mjærumhøgdas Kennel. Denne kennelen var lokalisert ikke så langt fra Drøbak og gav med flotte muligheter for besøk  i ledige stunder. Etter tjenesten i Forsvaret ble jeg boende der og fikk ett fantstisk innblikk i det arbeid som ligger bak en kennel  med den suksess som der ble oppnådd.  Å få stille ut hunder, stelle, klippe, parre og ta imot valper. En tid som vil bli min viktigste plattform av erfaring for det å drive med hund.

Etter oppholdet på Mjærum ble det i ett beskjedent omfang startet ett eget oppdrett. Oppdrettet ble en fortsettelse av mitt tidlige vennskap med Øystein Berg med Zenanas Kennel. I år  venter vi 10’nde generasjon fra stamtispen Camcas Delilah.

Å drive raseavl er for meg å avle på erfaringen en besitter med de forutgående generasjoner.  Å hensynta de risikoområder som vurderes som viktige på en slik måte at en får en sunn, vennlig og tiltalende representant for den rasen man har blitt så glad i.

I 1982 ble jeg  NKK autorisert ringsekretær. En flott funksjon som øker forståelsen for hvilke vurderinger dommerne må gjøre i ringen. Etter flere år som ringsekretær og en del gjennomførte utoffisielle dommeroppdrag var jeg klar på at jeg kunne tenke meg å prøve denne gjerningen.

Så i 2003 ble jeg autorisert for Golden Retriever. Motivasjonen for å utvide med flere raser var stor. Med positive tilbakemeldinger fra NKK samt mange fine invitasjoner til å dømme allerede autoriserte raser har bidratt til en utrollig reise i så henseende.

Frem til 2019 har jeg dømt til sammen mer enn 200 oppdrag i 28 ulike land. Har ved to anledninger fått dømme egen rase i England med CC. Antall raser jeg er autorisert for er stadig i endring. I dag er jeg autorisert for alle raser i gruppene 5-7-8-9 samt store deler av 2 og noen raser i gr.6 I tillegg er jeg også godkjent som BIS dommer.

Leonberger er den siste rase jeg er autorisert for. Dette blir mitt første oppdrag for rasen noe som jeg ser veldig frem til.

Med vennlig Børge