Koronakrisen

Koronakrisen:
Redningsaksjon for NKK

NKKs formål er ikke økonomisk overskudd. Dette faktum gjør at organisasjonen vår ikke er berettiget til f.eks. kontantstøtteordningen fra regjeringen. Heller ikke lån i banken kan vi få – med samme begrunnelse.

Nå trenger organisasjonen hjelp fra eierne: klubber og forbund. Hjelp i form av lån for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas.

Norsk Kennel Klub har som formål å ivareta Norges 560 000 hunder og hundeeiernes interesser. Vi skal sikre etisk riktig behandling av hunder og at avl sikrer god hundevelferd for både avlsdyr og avkom. Vi er hovedorganisasjonen for hundeeiere, og jobber med å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, til beste for både hund og eier. Vi gjennomfører samfunnsnyttige oppgaver som bl.a. ettersøkshundsregisteret, vi samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet om sunn raseavl, og vi tilrettelegger for aktiviteter som bedrer både folkehelse og hundehelse.

Alt dette settes til side nå. Vi kan altså ikke få økonomisk bistand fordi vi ikke har økonomisk overskudd som hovedformål. Det er vanskelig å forstå for oss som har jobbet med dette hver dag den siste måneden. Dessverre er det sant.

 

Taper penger hver måned – konkurs i juni/juli uten hjelp

Alle utgifter stopper ikke selv om verden stopper opp. Når aktiviteter stopper opp, stopper imidlertid NKKs kontanttilførsel umiddelbart og markant. Dette gir en ubalanse i likviditeten for organisasjonen vår, som baserer store deler av driften på nettopp de aktivitetene som nå er forbudt.

NKK sentralt tjener fremdeles penger på registrerings- og helsetjenester. Samarbeidsavtaler, annonseavtaler og nettbutikken genererer også noen inntekter. Samtidig ser vi etter nye inntektsmuligheter også nå i krisetider. Store deler av personalet er permittert. Restbemanning skal sikre nødvendige kjernefunksjoner og inntekter. Øvrige kostnader er også kuttet ned til et minimum.

Dessverre er likevel ikke løpende inntekter tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter i en verden som ikke tillater organisert aktivitet.

Organisasjonen vår er, og skal med bakgrunn i formålet vårt være, avhengig av inntekter fra utstillinger og prøver.

I månedsskiftet juni/juli vil NKK være insolvent – dvs utgiftene vil være høyere enn organisasjonen har likvide midler til å betale. Uten en løsning på likviditetsbehovet, må HS begjære organisasjonen konkurs.

En konkurs vil bl.a. få følgende konsekvenser:

  • NKK ikke lenger vil være medlem av FCI
  • Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt
  • Ingen utstillings- eller prøveresultater som ev. oppnås ved klubber og forbunds arrangementer vil være anerkjent av FCI eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI
  • NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet
  • NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt

Sunn underliggende drift

NKK er i en normalsituasjon en solid organisasjon med godt driftsgrunnlag og en – under normale omstendigheter – solid bufferkapital. Vi hadde NKKs til da største krise i 2019 med hundesykdommen. Nå i 2020 treffer en ny og enda større krise organisasjonen.

Driften i NKK er for 2020 budsjettert til å gå omtrent i null. Med en solid reserve fra grunnkontingenten ved starten av året (totalt ca 15 mill i grunnkontingent), samt resterende bufferkapital fra 2019, og normalt aktivitetsnivå hele 2020, ville kurven for likviditetsendringer sett helt annerledes ut.

 

Ber eierne om lån

  • NKK er en sunn organisasjon.
  • NKK er en viktig organisasjon.
    Viktig for både samfunnet, oppdrettere, hunder og hundeeiere generelt.
  • Ikke minst er NKK viktig for eierne – klubber og forbund over hele landet.

NKK trenger 10 millioner kroner i lån for å sikre driften ut 2020.

Hovedstyret ber med dette alle klubber og forbund, som eiere av NKK, om å bidra med lån til NKK sentralt for å sikre driften.

Vi ber om at alle klubber og forbund gir en tilbakemelding til adm@nkk.no snarest mulig – det haster!

Spørsmål rundt lån, betingelser og annet vedrørende redningsaksjonen kan rettes til:

Vi i Hovedstyret har full tillit til at vi sammen kan redde Norsk Kennel Klub.

Med vennlig hilsen

Jan Helge Nordby, leder Hovedstyret
Torbjørn Brenna, administrerende direktør
————————————–
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no

Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk

Denne meldingen er kun ment for den tilsiktede mottaker og kan inneholde informasjon underlagt taushets- eller konfidensialitetsplikt.
Hvis du har mottatt meldingen ved en feil må du ikke videresende eller kopiere innholdet. Vennligst meld fra til avsenderen og slett meldingen umiddelbart.

Låneavtale

Dette er en låneavtale inngått mellom:

Långiver:

Låntaker: Norsk Kennel Klub

Lånebeløp

Låntaker låner NOK xxxxxxxxx av långiver til nærmere spesifiserte avtalevilkår fra denne låneavtale.

Overføring

Lånet skal overføres til Låntakers konto nummer xxxx xx xxxxx innen 10 dager etter signert låneavtale.

Formål

Låntaker skal benytte lånet for å sikre videre drift av Norsk Kennel Klub.  

Renter

Lånet har en effektiv rente på 1,5% p.a

Nedbetaling

Lånet skal nedbetales over 5 år, hvor første år er avdragsfritt.

Oppsigelse

Dersom låntaker tas under konkursbehandling kan långiver si opp denne avtale med umiddelbar virkning og kreve hele eller deler av lånet tilbakebetalt.

Dato/ sted

_____________________                                                                                 ___________________

Torbjørn Brenna                                                                                                 Styreleder/ styre

Administrerende direktør                                                                                 Klubb xx/ Forbund YY