Info fra styret ang NKK, korona og Trønderspesial

Vi vet der er mange der ute som gjør en stor jobb for å hjelpe NKK ut av deres vanskelige situasjon. Mange lurer også på hva styret i NLBK gjør . Vi har besluttet å støtte NKK sentralt med kr. 20.000, det som det vil koste å trykke Leo nytt . Så neste nummer som vi jobber med nå vil komme som en PDF fil og legges ut på klubbens side . Når det gjelder spesial utstillingen i Trondheim så jobber vi for å finne en løsning på den. Vi kommer med info fortløpende når ting faller på plass.