Høring angående praktisering av fullcertordningen.

NKK har foreslått å endre praktiseringen av fullcertordningen.  Fullcertregelen vil bestå, det er praktiseringen av den som er foreslått endret.  Den foreslåtte endringen er sendt ut på høring til raseklubbene.  Vi ønsker innspill/meninger fra våre medlemmer, slik at vi på bakgrunn av disse kan formulere en høringsuttalelse fra NLBK. 

  1. Forslaget til endring fra NKK.  Dette forslaget medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt tildelt ck, og som ikke er norsk champion, tildeles certifikatet og den nest beste tildeles reserve certifikatet.  Dersom hunden som tildeles certifikatet er fullcertet, omgjøres reserve certifikatet til certifikat.  Dersom begge hundene er fullcertet, blir ikke cert/res. cert utdelt.
  • Ingen endring av praktiseringen vi har i dag.  Hunder som er fullcertet og dermed ikke kan «nyttiggjøre» seg av certifikatet, mottar ikke certifikatet.  Certifikat deles ut til den første hunden i hvert kjønn, med ck, som ikke er fullcertet, uavhengig av om hunden ble plassert i beste tispe/hanhundklasse.
  • Dersom det ikke blir vedtatt endring av praktiseringen, kan det søkes om fritak for fullcertordningen.  Dette innebærer at den første hunden i hvert kjønn som ikke er norsk champion, blir tildelt certifikatet og den nest beste blir tildelt reserve certifikatet.  Dette uavhengig av om hunden er fullcertet.  

Innspill sendes til: styret@leonberger.no innen 23.06.20.  Dette legges også ut på klubbens facebookside, der en har mulighet til å kommentere forslaget direkte.

Vi håper på mange tilbakemeldinger fra dere, slik at vi kan formulere en høringsuttalelse som er representativ for klubbens medlemmer.

Mvh

Styret NLBK