Høring angående praktisering av fullcertordningen.

NKK har foreslått å endre praktiseringen av fullcertordningen.  Fullcertregelen vil bestå, det er praktiseringen av den som er foreslått endret.  Den foreslåtte endringen er sendt ut på høring til raseklubbene.  Vi ønsker innspill/meninger fra våre medlemmer, slik at vi på bakgrunn av disse kan formulere en høringsuttalelse fra NLBK.  Forslaget til endring fra NKK.  Dette … Fortsett å lese Høring angående praktisering av fullcertordningen.