Oppdateringer fra styret 06.06.2021

I disse koronatider er det nesten ingen av de ordinære aktivitetene som gjennomføres som normalt.  Det siste halvannet året har dermed vært en stille periode for klubben og styret.  Med et lavt aktivitetsnivå, blir det jo også lite bevegelse i klubbens økonomi.

Vi gjennomførte spesialutstillinger i Trøndelag og i Brumunddal i 2020, mens den store utstillingen vi normalt arrangerer i august for alle raser ble avlyst.  Denne er også avlyst inneværende år. I år er planen foreløpig klare for en ny spesial i Trøndelag i juli, og vi vurderer også om det kan være mulig å gjennomføre en spesial i forbindelse med en eventuell NKK utstilling på Lillehammer i august.

Årsmøtene våre har det heller ikke vært mulig å gjennomføre, hverken i 2020 eller i 2021.

Det har dermed ikke vært avholdt ordinære valg på diverse tillitsverv, deriblant på styrets medlemmer.

Per Kristian Andersen valgte å gå av som leder for klubben fra 1. mai i år.  Det innebærer at Tone Mosby vil fungere som leder inntil neste ordinære årsmøte. 

Vi vil takke Per Kristian for den jobben han har lagt ned for klubben de siste fire årene.