Varsel om årsmøte 2024

NORSK LEONBERGER KLUBB INVITERER TIL ÅRSMØTE

19/4-24 KL 19.00

ADRESSE FOR DAGEN

DALSVEIEN 89, 4634 KRISTIANSAND

MEDLEMMER SOM ØNSKER Å FREMME FORSLAG TIL ÅRSMØTE, DETTE MÅ VÆRE STYRET I HENDE SENEST 01.04.2024

FORSLAG TIL KANDIDATER SENDES TIL: valg@leonberger.no MÅ VÆRE VALGKOMITEE I HENDE INNEN 17.03.2024

STYRET OPPFORDRER MEDLEMMER TIL Å MØTE OG ØNSKER DERE HJERTLIG VELKOMMEN

ENKEL BEVERTNING