Årsbrettning Norsk Leonberger klubb

NORSK LEONBERGER KLUBB INVITERER TIL ÅRSMØTE 19/4-24 KL 19.00 ADRESSE FOR DAGEN DALSVEIEN 89, 4634 KRISTIANSAND 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer  2. Valg av møteleder  3. Godkjenne innkallingen  4. Valg av referent  5. Valg av to personer til å undertegne protokollen  6. Valg av tellekorps  7. Godkjenne sakslisten  8. Årsberetning  9 Årsregnskap med … Fortsett å lese Årsbrettning Norsk Leonberger klubb