Alle innlegg av Tobias Andersen

Trønderspesialen 3. Juni 2023

Norsk Leonberger Klubb inviterer til spesialutstilling med valpeshow.
Lørdag: 03. juni 2023

Facebook-event:
https://www.facebook.com/events/1413528039189655/

Dommer: Valentinas Stiklius, Litauen

NKK avholder sin utstilling på søndag med dommer: Elisabeth Bugge Olsen, Norge

Påmeldings og betalingsfrist: 15. mai 2023
Påmelding elektronisk NKK`S (Min side): www.nkk.no
Påmeldingsavgift:
Voksen 425,-
Veteran 425,-
Valp 250,-
Rabatt 50 % f.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier (gjelder ikke valper),

Det blir loddsalg og flotte gavepremier 🤩

Det blir sosialt etter utstillingen😊

Gavepremier mottas med takk☺️

Spørsmål vedr. utstillingen, overnatting eller andre ting kontakt:
Randi Johansen
Mob: 99 03 07 51
Mail: randjoh@online.no

Britt Synnøve
Mob: 47 32 88 89
Mail: terros6@gmail.com

IULH World Championship Show og NLBK spesialutstilling 24-25. juni 2023

Informasjonen under er hentet fra den offisielle nettsiden: https://no.leonberger-championship.com/

Den tredje Leonberger IULH World Championship Show arrangeres av Norsk Leonberger Klubb lørdag, 24. juni 2023, i Kristiansand.

Kristiansand ligger i Sør-Norge, like ved fergeterminalen til Danmark og Nederland.

Showet vil bli arrangert i regi av International Leonberger Union.

Norsk Leonbergerklubb arrangerer en spesialitet for Newfoundlands i forbindelse med IULH World Championship Show

Søndag 25. juni 2023 arrangerer Norsk Leonberger Klubb et spesialitetsshow for Leonbergere og Newfoundlands. Påmeldingsavgiftene er holdt lave og når du melder på mer enn 2 hunder vil du få rabatt for hver påfølgende hund. Leiligheter, hytter og plasser på campingplassen er tilgjengelig rett ved utstillingsplassen. Mer informasjon om plassering for dette finner du på nettsidene til eventet.

Oppdateringer fra styret 06.06.2021

I disse koronatider er det nesten ingen av de ordinære aktivitetene som gjennomføres som normalt.  Det siste halvannet året har dermed vært en stille periode for klubben og styret.  Med et lavt aktivitetsnivå, blir det jo også lite bevegelse i klubbens økonomi.

Vi gjennomførte spesialutstillinger i Trøndelag og i Brumunddal i 2020, mens den store utstillingen vi normalt arrangerer i august for alle raser ble avlyst.  Denne er også avlyst inneværende år. I år er planen foreløpig klare for en ny spesial i Trøndelag i juli, og vi vurderer også om det kan være mulig å gjennomføre en spesial i forbindelse med en eventuell NKK utstilling på Lillehammer i august.

Årsmøtene våre har det heller ikke vært mulig å gjennomføre, hverken i 2020 eller i 2021.

Det har dermed ikke vært avholdt ordinære valg på diverse tillitsverv, deriblant på styrets medlemmer.

Per Kristian Andersen valgte å gå av som leder for klubben fra 1. mai i år.  Det innebærer at Tone Mosby vil fungere som leder inntil neste ordinære årsmøte. 

Vi vil takke Per Kristian for den jobben han har lagt ned for klubben de siste fire årene.

Høring angående praktisering av fullcertordningen.

NKK har foreslått å endre praktiseringen av fullcertordningen.  Fullcertregelen vil bestå, det er praktiseringen av den som er foreslått endret.  Den foreslåtte endringen er sendt ut på høring til raseklubbene.  Vi ønsker innspill/meninger fra våre medlemmer, slik at vi på bakgrunn av disse kan formulere en høringsuttalelse fra NLBK. 

 1. Forslaget til endring fra NKK.  Dette forslaget medfører at beste hund i hvert kjønn som har blitt tildelt ck, og som ikke er norsk champion, tildeles certifikatet og den nest beste tildeles reserve certifikatet.  Dersom hunden som tildeles certifikatet er fullcertet, omgjøres reserve certifikatet til certifikat.  Dersom begge hundene er fullcertet, blir ikke cert/res. cert utdelt.
 • Ingen endring av praktiseringen vi har i dag.  Hunder som er fullcertet og dermed ikke kan «nyttiggjøre» seg av certifikatet, mottar ikke certifikatet.  Certifikat deles ut til den første hunden i hvert kjønn, med ck, som ikke er fullcertet, uavhengig av om hunden ble plassert i beste tispe/hanhundklasse.
 • Dersom det ikke blir vedtatt endring av praktiseringen, kan det søkes om fritak for fullcertordningen.  Dette innebærer at den første hunden i hvert kjønn som ikke er norsk champion, blir tildelt certifikatet og den nest beste blir tildelt reserve certifikatet.  Dette uavhengig av om hunden er fullcertet.  

Innspill sendes til: styret@leonberger.no innen 23.06.20.  Dette legges også ut på klubbens facebookside, der en har mulighet til å kommentere forslaget direkte.

Vi håper på mange tilbakemeldinger fra dere, slik at vi kan formulere en høringsuttalelse som er representativ for klubbens medlemmer.

Mvh

Styret NLBK

Info fra styret ang NKK, korona og Trønderspesial

Vi vet der er mange der ute som gjør en stor jobb for å hjelpe NKK ut av deres vanskelige situasjon. Mange lurer også på hva styret i NLBK gjør . Vi har besluttet å støtte NKK sentralt med kr. 20.000, det som det vil koste å trykke Leo nytt . Så neste nummer som vi jobber med nå vil komme som en PDF fil og legges ut på klubbens side . Når det gjelder spesial utstillingen i Trondheim så jobber vi for å finne en løsning på den. Vi kommer med info fortløpende når ting faller på plass.

Koronakrisen

Koronakrisen:
Redningsaksjon for NKK

NKKs formål er ikke økonomisk overskudd. Dette faktum gjør at organisasjonen vår ikke er berettiget til f.eks. kontantstøtteordningen fra regjeringen. Heller ikke lån i banken kan vi få – med samme begrunnelse.

Nå trenger organisasjonen hjelp fra eierne: klubber og forbund. Hjelp i form av lån for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas.

Norsk Kennel Klub har som formål å ivareta Norges 560 000 hunder og hundeeiernes interesser. Vi skal sikre etisk riktig behandling av hunder og at avl sikrer god hundevelferd for både avlsdyr og avkom. Vi er hovedorganisasjonen for hundeeiere, og jobber med å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, til beste for både hund og eier. Vi gjennomfører samfunnsnyttige oppgaver som bl.a. ettersøkshundsregisteret, vi samarbeider med Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet om sunn raseavl, og vi tilrettelegger for aktiviteter som bedrer både folkehelse og hundehelse.

Alt dette settes til side nå. Vi kan altså ikke få økonomisk bistand fordi vi ikke har økonomisk overskudd som hovedformål. Det er vanskelig å forstå for oss som har jobbet med dette hver dag den siste måneden. Dessverre er det sant.

 

Taper penger hver måned – konkurs i juni/juli uten hjelp

Alle utgifter stopper ikke selv om verden stopper opp. Når aktiviteter stopper opp, stopper imidlertid NKKs kontanttilførsel umiddelbart og markant. Dette gir en ubalanse i likviditeten for organisasjonen vår, som baserer store deler av driften på nettopp de aktivitetene som nå er forbudt.

NKK sentralt tjener fremdeles penger på registrerings- og helsetjenester. Samarbeidsavtaler, annonseavtaler og nettbutikken genererer også noen inntekter. Samtidig ser vi etter nye inntektsmuligheter også nå i krisetider. Store deler av personalet er permittert. Restbemanning skal sikre nødvendige kjernefunksjoner og inntekter. Øvrige kostnader er også kuttet ned til et minimum.

Dessverre er likevel ikke løpende inntekter tilstrekkelig til å dekke løpende utgifter i en verden som ikke tillater organisert aktivitet.

Organisasjonen vår er, og skal med bakgrunn i formålet vårt være, avhengig av inntekter fra utstillinger og prøver.

I månedsskiftet juni/juli vil NKK være insolvent – dvs utgiftene vil være høyere enn organisasjonen har likvide midler til å betale. Uten en løsning på likviditetsbehovet, må HS begjære organisasjonen konkurs.

En konkurs vil bl.a. få følgende konsekvenser:

 • NKK ikke lenger vil være medlem av FCI
 • Valpekull vil ikke vil bli stambokført og anerkjent internasjonalt
 • Ingen utstillings- eller prøveresultater som ev. oppnås ved klubber og forbunds arrangementer vil være anerkjent av FCI eller andre kennelklubber som er medlemmer i FCI
 • NKKs medlemmer vil ikke kunne delta på utstillinger eller prøver i utlandet
 • NKKs stambokregister, helsedata mv. samlet gjennom over 120 år kan gå tapt

Sunn underliggende drift

NKK er i en normalsituasjon en solid organisasjon med godt driftsgrunnlag og en – under normale omstendigheter – solid bufferkapital. Vi hadde NKKs til da største krise i 2019 med hundesykdommen. Nå i 2020 treffer en ny og enda større krise organisasjonen.

Driften i NKK er for 2020 budsjettert til å gå omtrent i null. Med en solid reserve fra grunnkontingenten ved starten av året (totalt ca 15 mill i grunnkontingent), samt resterende bufferkapital fra 2019, og normalt aktivitetsnivå hele 2020, ville kurven for likviditetsendringer sett helt annerledes ut.

 

Ber eierne om lån

 • NKK er en sunn organisasjon.
 • NKK er en viktig organisasjon.
  Viktig for både samfunnet, oppdrettere, hunder og hundeeiere generelt.
 • Ikke minst er NKK viktig for eierne – klubber og forbund over hele landet.

NKK trenger 10 millioner kroner i lån for å sikre driften ut 2020.

Hovedstyret ber med dette alle klubber og forbund, som eiere av NKK, om å bidra med lån til NKK sentralt for å sikre driften.

Vi ber om at alle klubber og forbund gir en tilbakemelding til adm@nkk.no snarest mulig – det haster!

Spørsmål rundt lån, betingelser og annet vedrørende redningsaksjonen kan rettes til:

Vi i Hovedstyret har full tillit til at vi sammen kan redde Norsk Kennel Klub.

Med vennlig hilsen

Jan Helge Nordby, leder Hovedstyret
Torbjørn Brenna, administrerende direktør
————————————–
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no

Beskrivelse: Beskrivelse: NKK_logo_epostsignatur_norsk

Denne meldingen er kun ment for den tilsiktede mottaker og kan inneholde informasjon underlagt taushets- eller konfidensialitetsplikt.
Hvis du har mottatt meldingen ved en feil må du ikke videresende eller kopiere innholdet. Vennligst meld fra til avsenderen og slett meldingen umiddelbart.

Låneavtale

Dette er en låneavtale inngått mellom:

Långiver:

Låntaker: Norsk Kennel Klub

Lånebeløp

Låntaker låner NOK xxxxxxxxx av långiver til nærmere spesifiserte avtalevilkår fra denne låneavtale.

Overføring

Lånet skal overføres til Låntakers konto nummer xxxx xx xxxxx innen 10 dager etter signert låneavtale.

Formål

Låntaker skal benytte lånet for å sikre videre drift av Norsk Kennel Klub.  

Renter

Lånet har en effektiv rente på 1,5% p.a

Nedbetaling

Lånet skal nedbetales over 5 år, hvor første år er avdragsfritt.

Oppsigelse

Dersom låntaker tas under konkursbehandling kan långiver si opp denne avtale med umiddelbar virkning og kreve hele eller deler av lånet tilbakebetalt.

Dato/ sted

_____________________                                                                                 ___________________

Torbjørn Brenna                                                                                                 Styreleder/ styre

Administrerende direktør                                                                                 Klubb xx/ Forbund YY

DOMMER PRESENTASJON Trønderspesialen

Domarpresentation Ann-Christin Sultan

Inledningsvis vill jag tacka för förtroendet att få komma
till Trondheim och döma era hundar.

Mitt
hundliv började1976 med Newfoundlandshund. År 1983 fick jag min första
Leonberger tik. Hon hett Lejonlands Gigant Ginny och var efter Alibaba von Loh
och Alejona Ginny av Nordens Löve. Det var med Ginny min uppfödning av
Leonberger startade. Prefixet Sjö Björnens kennel kopplas nog mest till min
uppfödning av Leonberger även om det är Newfounlandshunden som inspirerade mig
till kennelnamnet. På kenneln har även fötts några kullar med Pyreneerhundar
samt Norfolkterrier.

Jag utbildade mig till domare 1995 I grundutbildningen ingick Newfoundlandshund, Pyreneerhund, Leonberger och Cavalier king charles spaniel. Sedan har tillkommit några enstaka ytterligare raser. Jag har dömt Leonberger specialer i Norden och i Estland och Italien.

Ann-Christin

Trønderspesialen 2019

NORSK LEONBERGER KLUBB
Inviterer til spesialutstilling med valpeshow med storcert.

Sted: Leangen Travbane (samme sted som NKK)

Søndag 30. juni 2019

Dommer: Ann Kristin Sultan; Sverige
Dommer presentasjon

NKK avholder sin utstilling på lørdag med dommer: Kurt Nilsson, Sverige

Påmeldings og betalinsgfrist: 03. juni 2019

Påmelding elektronisk NKK`S (Min side): www.nkk.no

Påmelding sendes manuelt på mail med navn og reg.nr til lenegjes@online.no

Påmeldingsavgift:
Voksen kr 375,-
Veteran kr 375,-
Valp kr 200,-

Rabatt 50 % f.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier (gjelder ikke valper)

Spørsmål vedr. utstillingen, overnatting eller andre ting kontakt:
Christina Johnsen: mob 900 51 749 eller mail christina@aldibaras.com
Tone Mosby: mob 922 29 937 eller mail mosby@online.no

Gavepremier mottas med takk 🙂

Trønderspesialen på Facebook

VELKOMMEN

Dommer presentasjon Østlandsspesialen

DOMMER PRESENTASJON

Børge Espeland, f.61, Gift. 3 Voksne barn. Noen Golden retrievere, 1Boston Terrier og 3 Siberian Cats.

Fikk min første buundblanding i 1970. En livlig og sprek hanhund som dessverre ikke var helt omgjengelig med andre hanner. Noe som dessverre ble hans skjebne.

Med denne erfaring ønsket ikke mine foreldre å etterkomme mitt soleklare ønske om en schäferhund. Det måtte forhandles og aksepten ble til slutt en golden retriever tispe. Beskrivelsen av rasens temperament i en hundebok motsa absolutt alle mine foreldres argumenter om ikke å la meg få kjøpe en slik.

Det var stor stas når jeg i 1977 fikk min første rasehund. Livet etterpå ble aldri det samme. Medlemskap i retrieverklubben ble etablert. Dette gav mersmak. Ett fint og inkluderende miljø i retrieverklubben gjorde sitt til at det ble mange verv etter hvert. Lydighetskomite, utstillingskomite, Styremedlem og formann i avdelingen. Deretter verv i hovedklubben både i styret og i klubbens avlsråd.

Via lydighetsaktiviteten la jeg grunnlag f or å få avtjent hele min førstegangstjeneste i forsvaret ved Forvarets Hundeskole som den gang var i Drøbak. En drømmetjeneste for en lidenskapelig hundeinteressert.

Utstillingskomiteens arbeid gav mersmak på utstillingsmiljøet. Selv om det ikke var store resultater å oppnå på min egen tispe bidro hun til å vekke interessen for dette perspektivet. Å bli kjent med spesialdommere som ble invitert å fa ta del i den erfaring mange av disse hadde var utrolig spennende. Turer til England for å se på de store utstillingene der ble hyppige.

I løpet av førstegangstjenesten og i flere måneder etter dimisjon ble det utviklet ett godt vennskap med Grete Sofie og Eiving Mjærum med Mjærumhøgdas Kennel. Denne kennelen var lokalisert ikke så langt fra Drøbak og gav med flotte muligheter for besøk  i ledige stunder. Etter tjenesten i Forsvaret ble jeg boende der og fikk ett fantstisk innblikk i det arbeid som ligger bak en kennel  med den suksess som der ble oppnådd.  Å få stille ut hunder, stelle, klippe, parre og ta imot valper. En tid som vil bli min viktigste plattform av erfaring for det å drive med hund.

Etter oppholdet på Mjærum ble det i ett beskjedent omfang startet ett eget oppdrett. Oppdrettet ble en fortsettelse av mitt tidlige vennskap med Øystein Berg med Zenanas Kennel. I år  venter vi 10’nde generasjon fra stamtispen Camcas Delilah.

Å drive raseavl er for meg å avle på erfaringen en besitter med de forutgående generasjoner.  Å hensynta de risikoområder som vurderes som viktige på en slik måte at en får en sunn, vennlig og tiltalende representant for den rasen man har blitt så glad i.

I 1982 ble jeg  NKK autorisert ringsekretær. En flott funksjon som øker forståelsen for hvilke vurderinger dommerne må gjøre i ringen. Etter flere år som ringsekretær og en del gjennomførte utoffisielle dommeroppdrag var jeg klar på at jeg kunne tenke meg å prøve denne gjerningen.

Så i 2003 ble jeg autorisert for Golden Retriever. Motivasjonen for å utvide med flere raser var stor. Med positive tilbakemeldinger fra NKK samt mange fine invitasjoner til å dømme allerede autoriserte raser har bidratt til en utrollig reise i så henseende.

Frem til 2019 har jeg dømt til sammen mer enn 200 oppdrag i 28 ulike land. Har ved to anledninger fått dømme egen rase i England med CC. Antall raser jeg er autorisert for er stadig i endring. I dag er jeg autorisert for alle raser i gruppene 5-7-8-9 samt store deler av 2 og noen raser i gr.6 I tillegg er jeg også godkjent som BIS dommer.

Leonberger er den siste rase jeg er autorisert for. Dette blir mitt første oppdrag for rasen noe som jeg ser veldig frem til.

Med vennlig Børge