Avlshanner

Eiere av godkjente avlshanner som skal stå på listen må henvende seg til leder i avlsrådet. Alle opplysninger på listen går via avlsrådet.
Hunder på denne listen er ført opp etter ønske fra deres eiere.

Dogs on this list are listed on request from their owners.