Avlshanner

Eiere av godkjente avlshanner som skal stå på listen må henvende seg til leder i avlsrådet. Alle opplysninger på listen går via avlsrådet.
Hunder på denne listen er ført opp etter ønske fra deres eiere.

Dogs on this list are listed on request from their owners.

Velkommen til Norsk Leonberger klubb