Helse

Helsestatistikk
Helsestatistikk finner du her

Hofteleddsdysplasi (HD)
I Norge er det et eget bekjempingsprogram mot HD. Prosentandelen for hunder med HD har ligget rundt 10 % de siste årene. Leonbergeren kan røntges fra 18 mnd. alder. Hunder med sykdommen kan ikke brukes i avl. Forøvrig kan en hund med svak eller middels HD leve et fullverdig liv. Selvfølgelig skal den ikke overbelastes med trekk og kløv, hopping o.s.v. Det er ikke sikkert at hunden i det hele tatt vil vise symptomer. Dette er imidlertid individuelt. Noen kan ved økt alder vise tegn til stivhet og/eller halthet.

Albueleddsartrose (AA)
Prosentandelen AA ligger i Norge på ca. 3-4 %. Her kan hundene røntges fra 12 mnd. Hunder som brukes i avl må være røntget. Ved avl er det tillatt svak AA på den ene av foreldrene under forutsetning at den andre er fri. Her gjelder det samme i forhold til aktiviteter som ved HD.

Øyesykdommer
Hunder som brukes i avl må øyelyses, og ikke vise tegn til arvelige øyelidelser.

Enostose (Vokseverk)
Leonbergeren er en av de rasene som er mest disponert for lidelsen. Enostose er en spontant forekommende, selvhelbredende skjelettlidelse hos unge hunder. Den kan være smertefull for hunden, men uten fare for varige men. Den vanligste behandlingen er ro, eventuelt medikamentell behandling dersom smertene er sterke. Lidelsen opptrer hyppigst på valper fra 5 – 9 mnd. Den starter gjerne med halting som kan vare fra en dag til noen uker. Haltingen kan gjerne flytte seg fra ett ben til et annet, for så å komme tilbake til det første. Det er betennelse i de lange rørbena gir smertene.

Andre sykdommer
Ellers kan hunder få alle sykdommer som vi mennesker kan få. Det forekommer hjertelidelser, spondylose og allergi på rasen, men er ikke ansett som noe stort problem av klubben.

LPN
Er en nervesykdom. Sykdommen er arvelig. I Norge anbefaler vi derfor testing av alle avlsdyr. Syke hunder må ikke gå i avl. To bærere av sykdommen må heller ikke kombineres.

LEMP
Norsk Leonberger Klubb (og klubber i flere land) avventer informasjon fra Leonbergerunionen, hva som blir anbefalingen i forhold til LEMP.
Her er den informassjonen vi har fått fra Leonberger unionen til nå