Regler for valpehenvisning

1381166269338-maxsize-w-1200-h-1200-save-imgAvlsrådet, med godkjenning fra styret, har valgt å lage nye regler for
valpeformidling fordi enkelte oppdrettere ikke tar seg bryet med å informere valpeformidler
dersom tispa går tom eller når valpene er solgt

Nye regler for valpehenvisning. 08.10.07

Avlsrådet, med godkjenning fra styret, har valgt å lage nye regler for valpeformidling fordi enkelte oppdrettere ikke tar seg bryet med å informere valpeformidler dersom tispa går tom eller når valpene er solgt.

Vi ønsker en oppdatert valpeliste og vi ønsker også at det blir et bedre samarbeid mellom oppdrettere som ønsker formidling via klubben og valpeformidler.
Som valpeformidler er det et «must» å være oppdatert når hun skal kunne fortelle hvor det finns valper.
Så de nye reglene blir.

De som ønsker valpeformidling skal opplyse om forventet dato for valping. Hvis valpeformidler ikke blir kontaktet i løpet av 7 dager fra forventet valping, tas kombinasjonen ut av listen.

Når et valpekull er født skal valpeformidler og avlsrådsleder informeres om status i kullet. Hvis oppdretter ønsker å stå på listen lenger enn 8 uker etter at kullet er født, må oppdretter ta kontakt med valpeformidler for å fortelle hvor mange valper som ikke er solgt, gjerne kjønn også slik at valpeformidler har lettere for å formidle potensielle kjøpere til disse.
Hvis oppdretter ikke tar kontakt innen 8 uker tas kullet bort fra listen. Dette gjør systemet av seg selv på nøyaktig dato. Derfor er det fint å få beskjed før det har gått åtte uker.

For de tisper som går tomme. Gi valpeformidler og avlsrådsleder beskjed så snart dere er klar over at det ikke blir noen valper.

Vi håper dere har førståelse for at disse regler er det beste for oss alle.

MVH
Avlsrådet og valpeformidler i NLBK

Årsmøtet har også vedtatt at det må betales en avgift på kr. 200,- for valpeformidling. Dette gjelder for hvert enkelt kull. Avgiften er bindende og refunderes ikke.

Denne avgiften gjelder for de kull som blir innmeldt etter den 16 mai 2008

Valpekullet vil bli lagt ut på valpesiden først når innbetalingen er registrert. Vennligst betal til kontonummer: 1602 45 18454 merk innbetalingen med valpeformidling og tispens navn.