Info fra styret

ÅRSMØTE 2018

Årsmøte 2018 vil bli avholdt i Vestfold i forbindelse med klubbens spesialutstilling, lørdag 2.6.18
Forslag til kandidater til valget: valg@leonberger.no
Forslag til saker fra medlemmer: styret@leonberger.no
Sendes senest 5 uker før møtedato, 28.4.2018
Med vennlig hilsen
Styret i NLBK

NLBK på Dogs4all

I år har Norsk Leonberger Klubb rasetorg på Dogs4all, og vi ønsker alle velkommen innom der.
Vi deltar også i raseparaden ?