Årsmøte 2016

Norsk Leonberger Klubb
Årsmøtet er flyttet til Skibåsen 15 A-B (Parken Bil &Karosseri) Kristiansand p.g.a snømengdene

13 mars kl.14.00

Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
– Valg av to referenter
– Valg av tellekorps
– Valg av to til å underskrive protokollen
3. Årsberetning fra styret
4. Årsberetning fra avlsrådet
5. Regnskap 2015. Regnskap er lagt ut
6.Budsjett 2016
7. Planer og drift for neste periode 2016/2017
8. Saker fra styret
9. Saker fra medlemmer:
10. Valg

årsberetning fra styret 2015
årsberetning avlsrådet
balanse
resultat
budsjett 2015
planer og drift
valg 2016