Info fra styret

Referat fra møte i den Internasjonale Leonberger Unionen 2021


PARRINGSSØKNADER
Siden klubben for tiden ikke har eget avlsråd behandles søknadene av styret.
Parringssøknad sendes inntil videre til: styret@leonberger.no

KORONAKRISEN OG NKK

Klubben har fått en henvendelse fra NKK ang den økonomiske situasjonen grunnet koronakrisen. Send gjerne innspill til styret
KORONAKRISEN


Medlemskontigenten 2019

Vi minner om at betalingsfristen var i januar.
Ønsker du fortsatt være medlem, må du betale snarest.

Har du ikke fått faktura i posten, så må du gå inn på www.nkk.no og logge deg inn på «min side».
Det er NKK som administrer kontingenten, derfor finner du fakturaen der.


Angående fritak fra fullcertordningen

Det har vært et ønske fra ca 50% av alle raseklubber, om at fullcertregelen skulle endres/fjernes.

På RS møtet i NKK 2017, ble det vedtatt at raseklubber som ønsker skal ha det som en årsmøtesak, slik at medlemmene kan være med å bestemme hva den enkelte klubb ønsker, og evnt. søke NKK om å få tilbake den gamle regelen.

Norsk Leonberger Klubb vedtok på årsmøte i 2018, at klubben skulle søke på det.

Alle som ønsker påvirke hvordan klubben fungerer, kan sende inn forslag til årsmøtesaker, og selvfølgelig møte opp på årsmøte og avgi sin stemme.

Møter du ikke opp, hjelper det lite å klage i etterkant.

Flertallet vinner, noen ganger i mitt favør – noen ganger i ditt.

Når det gjelder aldersgrense på veteraner, sendte leonbergerklubben i sin tid protester på endringen der. Nettopp med begrunnelse på levealder.

Dette ble ikke tatt til følge av NKK, og er også en FCI avgjørelse.

Mvh

Styret


Bli grasrotgiver 

Vi minner om at det er mulig å gi grasrotandel til klubben.
Registrer deg på NORSK-TIPPING.no

Norsk Leonberger Klubb
Org.nr: 988 621 587


Informasjon om cert 

Vi har nå fått svar fra NKK, på vår søknad om fritak fra fullcertordningen.
Fra 1.1.2019 kan vi på leonberger ta imot cert, uansett hvor mange hunden har fra før.
For å bli champion, gjelder samme regel som før. 2 små cert og 1 stort fra 3 forskjellige dommere (ett tatt etter at hunden er 2 år).


Velkomsthilsen

Avlsrådet ber alle oppdrettere sende oss navn og adresse på sine nye valpekjøpere, slik at de kan få en velkomsthilsen fra NLBK.
Har ikke din oppdretter gjort det, eller har du nettopp meldt deg inn i klubben?
Send oss navn og adresse, så får du en hilsen fra styret 🙂
styret@leonberger.no


Facebook

I juni oppretta klubben en egen lukket Facebookgruppe, for vår medlemmer. Den heter «Norsk Leonberger Klubb»
All relevant informasjon fra styret, vil komme enten der, og/eller på hjemmesiden.
Alle medlemmer er velkommen til å sende inn bidrag på siden, eller stille spørsmål.

Er du ikke medlem i klubben, så send oss gjerne en mail, så kan vi hjelpe deg. (Det er halv pris på medlemsskap etter 1.9.)

styret@leonberger.no


LPN

Avlsrådet oppfordrer alle til å sende inn LPN resultater til
avl@leonberger.no

Vi minner om at alle som sender inn resultat og kontonummer til oss, vil få refundert kr 300 for LPN1 test og kr 150 for LPN2 test.


Sørlandsspesialen

Da er årets første spesialutstilling, Sørlandsspesialen, gjennomført og ferdigmeldt. Det var 24 påmeldte hunder for en utrolig hyggelig dommer, Frode Jevne. Utstillingskomiteen vil takke for stor entusiasme og innsats fra mange som på ulike måter bidro til at dette ble en flott dag! En spesiell takk til «Parken bil og karosseri» som lånte oss utstillingsplass og lokaler. Det økonomiske resultatet er vi også veldig fornøyde med, et overskudd på kr. 1451,- Vi håper enda flere tar turen neste år!

Styret


Referat styremøte 18 mars 2016

(Marius Andersen , Mona Aaseng, Mona Andersen, Gudrun Andersen, Christina Johnsen, Tone Mosby, Vickie Smith og Nina Lillelien )

Et styrevedtak ble fattet om at vi ønsker å lage en mer oversiktlig oppdretter liste på hjemmesiden til klubben. Det får å få frem de oppdrettere som faktisk er aktive .
Det vil nå bli 2 lister , en med de oppdrettere som er aktive og en liste over de som ikke har hatt kull de siste 2 år .
Når en oppdretter søker på en kombinasjon kommer den automatisk inn på den aktive listen.
Styret har også sendt en mail til utstillingskomiteen i Nord Norge om manglende regnskap og at vi ønsker at de ikke skal arrangere sammen med Newfoundlandsklubben da det er et stort taps prosjekt for vår klubb. De ble oppfordret til å arrangere utstillingen på egen hand .
Styret godkjente også at arrangøren av Vest landsspesialen får arrangere sammen med Dalmantiner klubben til neste år.

1430775635484-maxsize-msw-w-w-820-msh-h-h-3500-save-img


KOPI AV HENVENDELSE FRA Mr. CORD DRÖGEMÜLLER VEDRØRENDE PENGER TIL VIDERE FORSKING PÅ HUNDER TESTET FRI FOR LPN1 OG 2, MEN SOM ALLIKEVEL VISER SYMPTOMER.

Dear members of the International Leonberger Union,

The president of the ILU asked in his annual report to contribute financially to the LPN research of Bern University, in order to find the mutation(s) responsible for the ca 30 dogs that show signs of LPN but that don’t have the genetic mutations responsible for LPN1 or 2.

For the Faculty Bern is inexplicable that about 30 dogs that were tested negative for LPN1 and 2, show signs of LPN. It is believed that more gene mutations are present. Bern wants to do further research in this direction. The financial resources are limited. The costs of research are about

€ 2,500 per dog. At this point I would ask the member countries to support the Faculty Bern in the form of donations.

Please contact Mr. Cord Drögemüller <mailto:cord.droegemueller@vetsuisse.unibe.ch> cord.droegemueller@vetsuisse.unibe.ch for details on how to make a donation.

Best regards,
Hein Sibrijns,


Dokumenter fra møte i Leonbergerunionen 27.09.-14

ilu protokoll 2014
ilu minutes 2014
president report english
austria2014
denmark 2014
belgium2014
canada2014
cz2014
deutschland 2014
estonia2014
finland 2014
germany 2014
ireland2014
italy 2014
netherlands 2014
new zealand club report 2014 leonberg
norway 2014
russia 2014
spain 2014
sweden 2014
switzerland 2014
uk 2014
usa 2014


Styret har vedtatt at du kan få refusjon fra NLBK dersom du tester hunden din for LPN1 og LPN2
Norsk leonberger klubb refunderer 300,- kr for LPN1 test og 150,- kr for LPN2 test.
Resultatet sendes til post(a)leonberger.no sammen med kontonummer.