Retningslinjer for regionkontakter

Du/dere er velkommen til å opprette en ny region dersom det ikke finnes en gruppe innen rimelig avstand (6 mil) fra der du/dere bor. Unntak fra dette er når det i samråd med stedets etablerte regionskontakt er hensiktsmessig med flere grupper på stedet. Dersom nåværende region ikke er aktiv kan dere kontakte regionsansvarlig for området med forslag til å rette på dette.

Styret skal godkjenne nye regioner.

Hver region må ha en person som står som regionsansvarlig.

Regionsansvarlig vil være klubbens lokale representant og er ansvarlig for å arrangere aktiviteter for medlemmene i området.

Alle medlemmer i NLBK skal være velkommen til å delta på regionens aktiviteter

Informasjon om regionale aktiviteter skal legges ut på klubbens hjemmeside og i LeoNytt. Regionsansvarlig er ansvarlig for at denne informasjonen blir sendt til web-ansvarlig/redaktør i LeoNytt.

Vi håper at det er noen som kunne tenke seg å være regionkontakt i de områdene der det mangler.
Hvis du synes dette høres interssant ut eller har spørsmål så er det bare å sende en mail til styret@leonberger.no

1380905482428-maxsize-msw-w-w-820-msh-h-h-667-save-img