TRØNDER SPESIALEN 2017

NORSK LEONBERGER KLUBB

Inviterer til spesialutstilling med valpeshow på Gullberget Camping, Åsen

Søndag 02. juli 2017

Dommer: Thomas Walker, Østerike
NKK avholder sin utstilling på Leangen Travbane på lørdag med dommer: Jørgen Hindse, Danmark

Påmeldings og betalingfrist: 12. juni 2017

Påmelding elektronisk NKK`S (Min side): www.nkk.no

Påmeldingsavgift:
Voksen kr 375,-
Veteran kr 375,-
Valp kr 250,- (I år er det gratis å melde på valp hvis eier er medlem i NLBK. Påmelding må da gjøres manuelt).

Rabatt 50 % f.o.m. tredje påmeldte hund med samme registrerte eier (gjelder ikke valper)
Betaling må være registrert senest 10 dager før utstillingen.
Ved for sen betaling tilkommer 50% avgift.

På giroen må det påføres følgende:
Utstillingssted, dato, hundens reg.nr, navn og klasse

Påmeldingsadresse:
NLBK v/ Randi Johansen
Lynumveien 58
7620 Skogn
Mobil: 99 03 07 51
E-mail: randjoh@online.no
NLBK’s utstillingskonto: 1602 45 18454

Spørsmål vedr. utstillingen, overnatting eller andre ting kontakt:
Randi Johansen tlf : 990 30 751 e-post: randjoh@online.no
Hilde Hallan tlf: 954 26 006 e-post: sveinung.hallan@ntebb.no
May Holmli tlf 951 68 240 e-post: may.holmli@gmail.com

Gullberget Camping
Gamle E6 60, 7630 Levanger

VELKOMMEN