Velkommen til Norsk Leonberger Klubb

NLBK ´s årsmøte Avlyses pga korona-situasjonen
MVH Styret

Ønsker du annonse i Leonbergernytt? Send til mosby@online.no snarest, og før 8. desember. 1/2 side gratis

PARRINGSSØKNADER
Siden klubben for tiden ikke har eget avlsråd behandles søknadene av styret.
Parringssøknad sendes inntil videre til: styret@leonberger.no

Facebook
Vi har en egen Facebookgruppe for vår medlemmer. Den heter «Norsk Leonberger Klubb»
All relevant informasjon fra styret, vil komme enten der, og/eller på hjemmesiden.
Alle medlemmer er velkommen til å sende inn bidrag på siden, eller stille spørsmål.


Er du ikke medlem i klubben, så send oss gjerne en mail, så kan vi hjelpe deg. (Det er halv pris på medlemsskap etter 1.9.)

styret@leonberger.no