Velkommen til Norsk Leonberger Klubb

Hurra for 17. mai!

NLBK ´s årsmøte Avlyses pga korona-situasjonen
MVH Styret

Helsedirektoratet har fattet vedtak om at alle kulturarrangementer avlyses, i første omgang t.o.m. 15.06.20.  Det innebærer «Østlandsspesialen» som skulle vært avholdt 06.06.20 er avlyst.
Mvh Styret

Facebook
Vi har en egen Facebookgruppe for vår medlemmer. Den heter «Norsk Leonberger Klubb»
All relevant informasjon fra styret, vil komme enten der, og/eller på hjemmesiden.
Alle medlemmer er velkommen til å sende inn bidrag på siden, eller stille spørsmål.


Er du ikke medlem i klubben, så send oss gjerne en mail, så kan vi hjelpe deg. (Det er halv pris på medlemsskap etter 1.9.)

styret@leonberger.no