Velkommen til Norsk Leonberger Klubb

NLBK ´s årsmøte Avlyses pga korona-situasjonen
MVH Styret

Det planlagte  pelspleie /grooming kurset i Kristiansand 4. -5. april  avlyses pga korona- situasjonen
Mvh styret.

Mestvinnende leonbergere 2019

Facebook
Vi har en egen Facebookgruppe for vår medlemmer. Den heter «Norsk Leonberger Klubb»
All relevant informasjon fra styret, vil komme enten der, og/eller på hjemmesiden.
Alle medlemmer er velkommen til å sende inn bidrag på siden, eller stille spørsmål.

Er du ikke medlem i klubben, så send oss gjerne en mail, så kan vi hjelpe deg. (Det er halv pris på medlemsskap etter 1.9.)

styret@leonberger.no