Avl og Helse

1381166088566-maxsize-w-1200-h-1200-save-imgAvlsrådet driver det daglige avlsarbeidet i klubben. De behandler søknader om godkjenninger av valpekull. De har taushetsplikt. Ved tvilstilfeller, og ved anker behandles sakene av styret. Avlsrådet kan gi veiledning dersom oppdretterne ønsker det

Avlsøknad

E-mail: avl(a)leonberger.no

Retningslinjer for avl og helse på Leonberger

1. HD og AA røntgen
Hunden skal være fri for hofteleddsdysplasi(HD). Albuleddsartrose (AA)status skal være kjent på begge hunder i en kombinasjon og minst en av hundene skal være fri. Dersom en av hundene har AA, må dette ikke være mer enn svak grad.

2. Øyenlysning
Hunder skal øyelyses før de brukes i avl første gang etter 18 mnd. Øyenlysningen er gyldig til og med den dagen den fyller 4 år. Etter fylte 4 år skal hunder som fortsatt går i avl øyelyses på nytt.  I følge autoriserte øyenlysere er en godkjent øyenlysning gyldig i ett år. Hunder med utbredt katarakt eller bakre pol katarakt på begge øyne skal ikke brukes i avl. Angår forandringene bare det ene øyet, settes hunden på vent i 12 måneder, lyses på ny, og hvis forandringene fortsatt bare angår det ene øyet skal hunden kunnes brukes i avl – da mot en hund som er frilyst. Opaciteter (prikker) i fremre linse/y-søm kan brukes i avl – da mot frilyste hunder. Pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl – da mot frilyste hunder.

3. Premiering
Tispen skal være utstilt minst 3 ganger, hvorav 2 premieringer skal være «EXCELLENT» og minst en (1) VERY GOOD. Minst en av disse premieringene skal oppnås etter fylte 2 år. Hannhunden skal være utstilt minst 3 ganger hvorav 2 premieringer skal være «EXCELLENT» og en (1) VERY GOOD. Premieringene skal oppnås for 3 forskjellige dommere, premieringene må tas på offisielle utstillinger. Premieringene teller likt fra alle land som følger FCI standard.

4. Slektskap
Det vil være mulig å få regnet ut innavlsprosent på de kombinasjoner man ønsker å gjøre/gjør.

5. Mentalitet/generell helse
Alle hunder som skal brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament.

Hunder med kroniske hudlidelser skal ikke brukes i avl. Alle hunder som brukes i avl skal ha et bitt som følger gjeldende rasestandard

6. Farver
Det skal kun avles på hunder med farger godkjent av FCI standard. Kjente bærere av fargefeil skal ikke kombineres.
Feilfargede valper skal registreres med faktisk farge!

7. Valpekull
Tispen bør ikke ha kull oftere enn 1 gang i året.

8.Levering av valper
Valpene skal være 8 uker ved levering, avmarket, ID-merket og med veterinærattest som ikke er eldre en 7 dager ved levering.
Valpene bør ev. være parvovaksinert.

9.Testikkel
Ved påvist testikkelmangel på hunden ved fylte 18 mnd. skal det tilbakebetales et beløp på kr 1000,- fra oppdretter til valpekjøper.

Oppdretter leverer informasjon om og anbefaler medlemskap i NLBK til alle sine valpekjøpere.

Øvrige begrensninger
Total antall avkom etter en hannhund bør ikke overstige et antall tilsvarende 5 % av registrerte Leonbergere i Norge i løpet av de siste 5 år.
Avlsdyr avlsgodkjent i sitt hjemland skal kunne brukes i Norge forutsatt at de er HD frie.

Dispensasjon
I helt spesielle tilfeller kan avlsrådet i samråd med styret vurdere dispensasjon fra ovennevnte punkter.

Opplysningsansvar
Gjensidig opplysningsplikt om avlsdyr er en forutsetning. Oppdrettere oppfordres til å holde seg orientert om rasens utvikling og tilstand i forhold til forekomst av arvelige lidelser.

Tillegg til alle punktene
Hos Leonberger forekommer det som hos andre hunderaser defekter og sykdom av arvelig karakter. Oppdretter har derfor et ansvar for å gjøre alt for å forhindre at disse sykdommer videreføres innen rasen. Oppdretter bør dessuten avstå fra å gjøre kombinasjoner uten først å forvisse seg om at disse ikke innebærer en kjent risiko for at arvelige defekter og sykdommer skal oppstå.

Minst en avl avlsdyrene skal være testet for LPN 1 og 2
Hvis en av avlsdyrene er bærer LPN1 (D/N) skal den andre være testet fri (N/N).
Hunder som er LPN 2 D/N kan ikke brukes i avl , men søsken kan brukes om de er fri.

Det anbefales på det sterkeste at avlsdyr (hanner/tisper) bør testes for LPN1

Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett sammen med Nkk`s avls strategi skal alltid ligge som grunnlag for avlsarbeidet hos den enkelte oppdretter

Søknad om godkjennelse av kombinasjoner
Søknad skal sendes avlsrådet i god tid før parring (14 dager)
Avlsrådet må informeres etter at parring er foretatt.
Oppdretter kan selv bestemme når denne kombinasjonen skal annonseres på valpelisten.
Avlsdyrene skal være avlsgodkjent innen parring.
Skjemaet kan lastes ned til din PC.

Hvis alle opplysningene på hundene ligger oppdatert på Dog web kan dere sende søknaden via e-mail. Søknadsskjemaet må sendes som vedlegg.

NB! Kopi av øyenlysningsresultat som har en eller annen anmerkning må sendes pr. post til klubbens leder.